Hur fungerar ett företagskort?

Företag kan spara både tid och pengar på att använda särskilda företagskort för inköp, representation och andra utgifter. Dessutom är det säkrare att använda kort än att använda kontanter från exempelvis handkassan.

Med företagskort kan företaget centralt besluta om vilka kort som ska användas samt vilken eller vilka tjänster respektive kort ska vara anslutet till. En del företag väljer att ge samtliga medarbetare ett företagskort, medan andra låter användning av kort i företagets namn vara förbehållet medarbetare i en viss position.

Fördelar
Fördelarna med företagskort är många. Nackdelarna är betydligt färre. Egentligen är den enda nackdelen att det finns en risk att någon medarbetare missbrukar förtroendet. Lyckligtvis kan man enkelt hantera denna risk genom att exempelvis sätta låga kreditgränser. En annan lösning är att låta medarbetarna betala fakturorna själva. Sedan kräver medarbetarna tillbaka pengarna av företaget genom exempelvis reseräkningar.

Bankkort, betalkort och kreditkort
I grunden är det egentligen ingen skillnad mellan kort som är avsedda för privatpersoner och företagskort. Kort avsedda för företag kan fås som bankkort, betalkort och kreditkort. Vilken lösning som är mest vanlig är svår att säga. Det skiljer sig också mellan olika branscher. Företag som önskar en bättre lösning än handkassan för inköp för mindre värden väljer förmodligen bankkort. Företag som har medarbetare som reser mycket i tjänsten väljer antagligen ett betalkort.

Alla banker och alla de största kreditinstituten har åtminstone ett erbjudande om företagskort. Storbankerna har normalt flera olika erbjudanden, ofta med olika målgrupper. Lite speciellt med företagskort är att det finns ett antal tjänster som är unika för företag. Det kan till exempel gälla kostnadsfri kringservice vid resor samt förstärkta reseförsäkringar. Bonusprogrammen är normalt sett också mer fördelaktiga för företagskort än för privatkort. Fokus ligger på resor och hotellnätter, eftersom dessa utgifter ofta är ganska betydande, särskilt i större företag.

Samlad faktura och förenklad administration
Om ett företag använder sig av betalkort eller kreditkort kan företaget välja att få alla köp under en viss tidsperiod (normalt en månad) samlade på en faktura. Denna lösning förenklar ekonomiadministrationen betydligt, särskilt för det mindre företaget som kanske inte har administrativa resurser i den egna verksamheten. Större företag väljer normalt att låta varje enskild medarbetare administrera sina egna fakturor genom attest och vidarebefordran till ekonomiavdelningen för betalning. Även denna lösning förenklar administrationen.

Bättre betalningsflöde och bättre likviditet
En fördel med betalkort/kreditkort är att det är lättare att få ett jämnt betalningsflöde i företaget. Med företagskort kan företaget få upp till 50-60 dagars kredit. Det gör bland annat att företaget bättre kan planera betalningarna, vilket ger en mer stabil löpande ekonomi. En annan fördel med betalkort/kreditkort är att det alltid finns likvida medel för köp.

Andra former av företagskort
En del företag som är nischade inom en viss bransch kan ha nytta av företagskort som gäller specifika varor och tjänster. Åkerier eller andra transportrelaterade företag har självklart stor nytta av företagskort för drivmedel. Företag inom verkstad eller hantverksyrken har förmodligen god nytta av företagskort som gäller specifika butikskedjor inom de branscher företagen verkar.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *