Lösa lån – hur enkelt är det?

När man talar om att lösa lån avser man normalt att lösa en mängd mindre lån och krediter genom att ta ett större lån med en mer fördelaktig ränta. På så sätt ”bakar” man alltså in smålånen i ett större lån. Anledningen är att man vill minska de totala räntekostnaderna.

Var börjar jag? Det svåra är att hitta rätt kreditgivare. Alla kreditgivare har olika krav som ändras med tiden dessutom. Vissa har höga krav (låg ränta) andra låga krav (hög ränta), så trixet är att ansöka hos rätt. Desto fler ansökningar desto sämre villkor får man, konstigt nog. För bästa chans till ett samlingslån, gå till samlingslån.se undersida lösa lån. De har uppdaterad information om vilka som är bäst i dagsläget.

Ta även en titt på framsidan för fler kreditgivare.

Lösa skulder – Grunderna

Konsumentkrediter löper ofta med höga räntor. Det gäller till exempel avbetalningsköp och kontokrediter. Med flera sådana krediter kan den totala kostnaden för räntan varje månad uppgå till ganska betydande belopp. Om du dessutom endast betalar minsta möjliga belopp varje månad fortsätter skulderna att växa. Ett sätt att få ner räntekostnaderna är att lösa vart och ett av konsumentkrediterna med ett privatlån. Räntan på ett privatlån är nämligen i de allra flesta fall betydligt mer fördelaktig än räntan på konsumentkrediterna. För att du ska få ta ett privatlån krävs i normalfallet att du är 20 år fyllda, har en deklarerad inkomst om minst 120 000 kronor och att du är svensk medborgare.

Ett ännu mer fördelaktigt sätt är att låna pengar med bostaden som säkerhet. Räntan på ett bolån är alltid lägre än för ett privatlån. För att utnyttja detta alternativ ska du givetvis äga en bostad, samtidigt som det måste finnas ett låneutrymme att ta i anspråk.

Återbetala privatlån

För att återbetala ett privatlån i sin helhet behöver du egentligen bara kontakta långivaren med en begäran om att få erlägga hela restskulden. Du kan då antingen betala in hela beloppet på en gång eller bestämma en avbetalningsplan med långivaren. Eftersom lånet löper med bunden ränta är det dock viktigt att du noterar att du kan behöva betala en ränteskillnadsersättning i samband med återbetalningen. Det har att göra med att långivaren genom att du betalar tillbaka lånet i förtid drabbas av kostnader för sin egen upplåning.

Innan du bestämmer dig för att lösa ett lån genom att betala restskulden i förtid, ska du jämföra de lånekostnader du undviker genom återbetalningen med den avkastning du till exempel skulle kunna få på ett sparkonto eller genom placeringar i fonder. Ibland kan det löna sig att vänta med återbetalningen och i stället låta pengarna växa.

Lösa bundna bolån

Att lösa ett bolån med rörlig ränta innebär inga som helst problem. Du kontaktar banken och meddelar att du kommer att betala in ett belopp som täcker restskulden. Med bundna bolån blir det lite mer komplicerat. Precis som för ett privatlån finns risken att långivaren drabbas av extra kostnader som en följd av din återbetalning. Dessutom gäller samma principer för alternativavkastningen.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *