5 tips för att bygga en hållbar budget

En budget är en plan för ekonomin som är till för att du ska få en bra kontroll över inkomster och utgifter. Alla planer, oavsett ämne, bör vara enkla och tydliga för att de ska vara så enkla som möjligt att följa över tid. Dessutom ska planen vara hållbar. Det betyder att planen ska vara stadig i sin uppbyggnad, eller genomtänkt med ett annat ord, men samtidigt vara tillräcklig flexibel för att kunna ändras under vägen, till exempel när nya förutsättningar dyker upp eller oförutsedda händelser inträffar.

En plan som inte är hållbar kommer förr eller senare fallera. Vi kan ta träning som exempel. Om du är helt otränad och vill börja träna på gym är det ingen bra idé att planera att du ska träna varje dag i ett helt år. Denna ”plan” är inte direkt genomtänkt. Inte heller är den flexibel. Förmodligen kommer din träningslust att försvinna redan efter någon vecka och det blir heller inte särskilt enkelt att följa planen om du lever ett normalt liv med jobb, familj och fritid.

Förstår du grundtanken? Bra, då presenterar vi 5 tips för att bygga en hållbar budget.

Tips 1 – Sätt upp mål
Utan mål är det svårt att få någonting att hända. Utan mål är det lätt att man fortsätter i samma hjulspår som man alltid har gjort. Om du har hittat hit för att få information om hur man gör en budget har du förmodligen något slags mål i bakhuvudet. Vill du få bättre ordning på ekonomin överlag? Vill du spara till en buffert? Eller kanske spara till en resa? Har du skulder du behöver amortera på? Vill du frigöra pengar till pensionssparande? Med konkreta mål är det lättare att formulera en budget.

Tips 2 – För noggrann dagbok över alla transaktioner
För att göra en hållbar budget, eller en budget över huvud taget för den delen, krävs det att du formulerar ett nuläge. Frågan du ska ställa dig är hur mycket pengar som kommer in till hushållet varje månad och vart pengarna tar vägen. När du har svart på vitt om hushållets transaktioner kan du sedan ta varje inkomst och utgift och analysera dem separat. För att få en bra bild av nuläget kan du med fördel föra dagbok under en månad samt komplettera uppgifterna i dagboken med kontoutdrag från din bank.

Tips 3 – Prioritera
En hållbar budget bygger på prioriteringar. Om du ska kunna följa budgeten under lång tid behöver du besluta dig för vad som är viktigt i livet och hur budgeten ska spegla detta.

Tips 4 – Gör regelbundna avstämningar
En budget ska inte vara fäst i sten. Tänk dig till exempel att du får löneförhöjning på jobbet. Du ökar då dina inkomster och behöver därmed justera budgeten. Du kan använda de extra pengarna till konsumtion, sparande, amorteringar – ja vad som helst – bara du för in dina nya planer i budgeten.

Tips 5 – Belöna dig själv
Det femte tipset kanske är något förvånande. Saken är dock den att vi människor behöver uppmuntras för att fortsätta med positiva beteenden. Därför bör du alltid uppmärksamma när du uppnår budgetmål. Det skapar nämligen en positiv koppling som gör att du blir mer benägen att fortsätta följa budgeten.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *