Amorteringskrav på nya bolån

Amorteringskrav har under flera år varit på väg att införas i svensk lagstiftning. Ända sedan den globala ekonomikrisen orsakade en implosion av världens finansmarknader 2009 har det höjts röster som menar att ett amorteringskrav skulle säkra upp finanserna och se till att Sverige undviker att sätta sig i samma situation som fick USA:s bostadsmarknad på fall. Med ständigt ökande priser i storstadsregionerna har rädslan för en bostadsbubbla varit stor och amorteringskravet är tänkt att stävja det. Nu har det också blivit en realitet för bolånetagare att anpassa sig till.

Mindre belåning ger trygghet

Den grundläggande idén med amorteringskravet är enkelt. För att undvika miljonlån som inte kan betalas med en svag säkerhet kan du aldrig belåna huset till mer än 85 % av värdet. Det betyder att en villa som värderas till två miljoner kronor maximalt kan bringa 1,7 miljoner i lånebelopp. På så sätt kan bankerna se till att det finns en marginal ifall inställda betalningar skulle föranleda personliga konkurser och sålda hus.

Beslutet att införa amorteringskravet fördröjdes något när den ansvariga instansen, Finansinspektion, inte ansågs ha rätt att utfärda kravet, men när de juridiska knutarna upplöstes kunde också kravet skrivas ut i lag. Bankerna själva har dock anpassat sig till de nya reglerna sedan en längre tid.

Belåningsgrader och amortering

Om ditt hus är belånat till mer än 70 % anger amorteringskravet att du måste betala av huset i en takt på 2 % av hela lånebeloppet per år. Eftersom amortering betyder att du betalar av på husets lån – i motsats till att endast betala ränta – minskar också summan som du måste tvångsamortera varje månad. Medan en villa på två miljoner som är maximalt belånad kräver en månadsamortering på uppemot 3 000 kronor i månaden under det första året (utöver ränta och andra kostnader) sjunker det i takt med att lånet betalas av.

För varje inbetalning blir därmed den påtvingade amorteringen mindre och mindre. För hus som är belånade till mellan 50 och 70 % gäller samma princip, men där är amorteringstakten istället 1 % av lånebeloppet om året.

Positiv effekt på privatekonomin

Alla hus täcks inte av amorteringskravet. När det gäller nyproducerade bostäder behöver du normalt inte förhålla dig till de nya amorteringsreglerna utan kan istället betala av lånet i den takt som du själv önskar. Dessutom brukar du få uppskov om du råkar ut för en olycka eller drabbas av en sjukdom. Det kan leda till snävare finanser och bankerna tenderar att ha överseende med att du måste spara in på utgifterna en period. Så snart du är i heltidsarbete igen gäller dock reglerna på nytt.

Mer utrymme i budgeten

Amorteringsreglerna är inte bara avsedda att ha en positiv effekt på Sveriges nationalekonomi. De kan också se till att din privatekonomi förbättras eftersom du slipper höga räntekostnader. När du amorterar i högre takt än förut betalar du av lånet snabbare och får mer utrymme i budgeten att lägga pengarna på annat. Dessutom har du en trygghet i att du äger ditt hus om du någon behöver en säkerhet eller vill få loss pengar genom en försäljning.

Värderingen av bostaden

Värderingen av bostaden är en viktig aspekt som du bör tänka på när du har ett lån på ditt hus. En högre eller lägre värdering på huset påverkar nämligen din belåningsgrad, vilket i sin betyder att en värdehöjning leder till ökad lånemässig flexibilitet. Normalt ökar bostaden i värde över tid och det kan därför vara fördelaktigt att värdera ditt hus med jämna mellanrum.

Reglerna har dock satt gränsen vid en värdering vart femte år alternativt vid avsevärda förändringar. Det innebär att du som har renoverat huset eller stått för någon annan åtgärd som kan påverka priset har rätt att få huset värderat på nytt för att kalkylera ett nytt värde.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *