Skillnaden på säkerhet vid snabblån respektive blancolån

Varken snabblån eller blancolån kräver någon fysisk säkerhet men det är däremot olika krav på låntagarens kreditvärdighet som avgör om låntagaren får sitt lån godkänt. De personer som blir godkända för ett snabblån behöver nödvändigtvis inte bli godkända vid ansökan om ett privatlån, och tvärtom.

Även om banker och finansbolag lånar ut pengar utan säkerhet så innebär det inte att de ändå inte har säkerhet i låntagarens person eller snarare i hur de bedömer låntagarens återbetalningsmöjligheter. Det är låntagarens kreditförmåga som är bankens eller finansbolagets säkerhet för lånet. Därför behövs inför varje låneansökan göras en kreditbedömning för att se om låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet är uppfyllda. Även att låntagarens betalningsvilja är god, både nu och historiskt.

Krav på säkerheten
Skillnaden mellan säkerheten för ett snabblån och ett blancolån ligger därmed i kreditbedömningen. För snabblån är inte framtida händelser så intressanta då det är ett korttidslån som ska betalas tillbaka inom 30 dagar. För snabblån kontrollerar man om låntagaren har möjlighet att betala tillbaka lånet inom 30 dagar, samt att låntagaren utifrån dennes betalningshistorik även har viljan att betala tillbaka lånet inom 30 dagar.

Blancolån
För blancolån är det viktigare för banken och finansbolaget att kunna bedöma om låntagaren kan betala tillbaka lånet varje månad under de närmaste åren. Här handlar det om att kunna bedöma om låntagaren, utifrån alla de förutsättningar som råder, även kan betala sina amorteringar om 1 år och om 10 år.

Snabblån
För snabblån behöver man utreda att låntagaren har en inkomst som är tillräckligt hög så att låntagaren har pengar att kunna återbetala lånet efter 30 dagar. Det är inte så viktigt hur länge låntagaren har arbetat eller hur utsikterna är för låntagaren att få inkomster i framtiden. När det gäller blanco lån så är låntagarens sannolika framtida inkomster lika viktiga att beakta som det är viktigt att beakta låntagarens historiska inkomster.

När det gäller betalningsviljan så är det förstås lika viktigt att låntagaren inte tidigare har misskött sina betalningar, oavsett vilken typ av lån den ansöker om. Vissa kreditgivare gör dock en större samlad bedömning vilket innebär att en betalningsanmärkning inte behöver vara ett hinder för att låna så länge det inte finns obetalda skulder registrerade.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *