Vad händer när jag kommit till kronofogden?

Om man inte betalar en fordran så kan fordringsägaren skicka in sin fordran till kronofogden och där begära att ett betalningsföreläggande ska utfärdas. Ett betalningsföreläggande innebär att kronofogden konstaterar om fordran är riktig och korrekt, samt om personen kan betala fordran eller inte.

Betalningsföreläggande
När man får ett betalningsföreläggande får man ett visst antal dagar på sig att antingen betala fordran, vilket innebär att ärendet efter betalning skrivs av hos kronofogden. Eller att bestrida fordran, vilket då talar om att fordran är tvistig. Vid ett bestridande så kommer fordran att hänskjutas till domstol för fastställande av fordrans riktighet. Innan dess kan kronofogden inte fastställa något utslag och därmed kan man heller inte få någon betalningsanmärkning. Efter att domstolen meddelat dom i ärendet så kan fordringsägaren åter igen lämna in ärendet till kronofogden som därefter meddelar utslag.

När man får ett betalningsföreläggande så kommer man även att bli tvungen att betala ytterligare kostnader på 640 kr, dels 300 kr för registreringsavgiften och dels 340 kr för fordringsägarens eget arbete.

Om man inte betalar eller bestrider betalningsföreläggandet inom angiven tid så kommer kronofogden att meddela ett utslag. Det innebär att kronofogden registrerar skulden som en klar fordran i sina register, samt att kreditupplysningsföretagen registrerar en betalningsanmärkning i sina register. Denna ligger kvar i 3 år även om fordran senare blir betald. Dessa uppgifter används sedan av banker och finansbolag för att bedöma kreditvärdigheten.

Utslag och utmätning
Efter att kronofogden har meddelat utslag kan fordringsägaren bestämma om skulden ska drivas in/utmätas eller om den ska vara vilande. Om fordringsägaren ger kronofogden i uppdrag att utmäta skulden, vilket medför ytterligare kostnader på 600 kr, så kan kronofogden begära utmätning av lön eller ens tillgångar. Har man ingen lön eller tillgångar eller om fordringsägaren låter skulden vara vilande så kommer kronofogden att bevaka om det framöver kommer tillgångar, som exempelvis pengar tillbaka på skatten som då utmäts och kvittas mot skulder.

Så länge skulden är obetald kommer man ha ett skuldsaldo hos kronofogden och när man i ett senare skede betalar fakturan så blir skuldsaldot noll. Betalningsanmärkningen finns dock kvar i totalt 3 år från den dagen kronofogden meddelade sitt utslag.

För att slippa betalningsanmärkning ska man omgående agera när man får ett betalningsföreläggande, är skulden felaktig ska man bestrida fordran. Är fordran däremot korrekt ska man antingen betala fordran eller omgående kontakta fordringsägaren, för att lägga upp en amorteringsplan så inte kronofogden utfärdar ett utslag som leder till betalningsanmärkning.

Fordringsägaren kan förnya ansökan hos kronofogden varje år vilket kan innebära att en skuld aldrig blir preskriberad förrän den är betald.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *