Vad är ett Topplån?

Ett topplån är ett lån som används för att finansiera ett köp av ett permanentboende i form av ett småhus eller en bostadsrätt, alternativt ett fritidsboende. Själva benämningen talar om hur lånet är konstruerat. Lånet läggs nämligen på toppen av ett bottenlån för vilket långivaren har säkerhet i fastigheten. Topplån har alltid en högre ränta än bottenlånet.

Numera, efter att det så kallade bolånetaket infördes 2010, är det dock inte helt ändamålsenligt att tala om begreppet topplån. Det är inte så att det helt har fallit bort, men bolånetaket omöjliggör till viss del den lånekonstruktion som tidigare möjliggjorde att man enkelt kunde teckna till ett topplån för att få full finansiering för bostadsköpet.

Istället är lösningen att ta lån utan säkerhet som topplån hos en extern bank. Bolånetaket är egentligen bara en rekommendation, och det finns inget som säger att man inte får ha vanliga privatlån och bostadslån. Så det går alltså fortfarande att låna till 100% av priset för bostaden.

Vill du låna till topplånet trots bolånetaket? Välj en kreditgivare i tabellen på framsidan. Till just bolån där räntan måste vara låg kan Ica Banken, Sevenday och Lendo rekommenderas.

Hur mycket går det att låna?

Om ni är två med utmärkt creditscore bör det gå att få ihop så mycket som 700 000 kr till hyfsad ränta. Kanske till och med mer. Men då utspritt på flera kreditgivare.

Skillnad mellan bottenlån och topplån
Innan reglerna för bolånetaket kunde man teckna bottenlån, det vill säga lån med pant i fastigheten som säkerhet på upp emot 90% av fastighetens värde sett till ett faktiskt (köpeskillingen) eller tänkt marknadspris. Hade man vid köptillfället inte möjlighet att bekosta den sista delen av köpeskillingen med egna pengar kunde man därtill teckna ett topplån. Detta topplån kostade ofta lite mindre än ett motsvarande blancolån, detta eftersom banken/bolåneinstitutet räknade lånet som något säkrare eftersom det ändå rymdes inom fastighetens värde. Notera att vi här, för enkelhetens skull, bortser från handpenningen.

Idag gäller i stället ett tak på 85% för bottenlånet, vilket i sig omöjliggör topplån. Vissa banker och bolåneinstitut har emellertid lagt sig på 70% eller 75% och hos dessa är det möjligt att teckna till ett topplån för att så att säga ”toppa upp” bottenlånet upp till 85%. I praktiken fungerar detta topplån precis som ett vanligt blancolån, bland annat utifrån det faktum att lånet ska amorteras av inom 15 år, men samtidigt får man i de flesta fall en mer förmånlig ränta än om man hade tecknat ett blancolån i särskild ordning.

Idén med de nya reglerna är att motverka en vidlyftig utlåning och i förlängningen försöka kyla ner bostadsmarknaden. Det kan verka som att de nya reglerna är lite stränga, men samtidigt är de fortfarande mycket generösa om vi jämför med hur det ser ut i andra länder.

Bolånets olika delar
Efter den 1 oktober 2010 kan ett bolån i princip enbart bestå av ett eller flera bottenlån. Det enda undantaget gäller de banker och bolåneinstitut som låter dig låna endast upp till 70-75% av köpeskillingen/bostadens värde. Hos dessa aktörer kan ett topplån upp till 85% vara aktuellt. För att nå upp till 100% finansiering finns möjligheten att teckna blancolån i särskild ordning hos en eller flera andra aktörer. Det går också att teckna blancolån för att bekosta handpenning samt de kostnader som tillkommer ett bostadsköp, såsom till exempel lagfart.

Uppdaterad: 2016-03-22

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *