Sparande i räntefonder

Om man vill få lite högre avkastning på sitt kapital än vad man får på sitt sparkonto men ändå välja en säker investering av sina pengar som innebär en låg risk så är sparande i räntefonder ett bra val.

Investerar i räntefonder
När man investerar i räntefonder så placeras ens pengar i olika räntebärande papper som man tror kommer kunna ge en avkastning i form av vinster när marknadsräntorna rör på sig. Det finns räntefonder som bara investerar pengar i svenska värdepapper, som obligationer men även fonder som vänder sig till olika marknader runt om i världen och där placeringar kan ske både i obligationer och i valutor.

När man investeras i räntefonder så gör man det på kort eller lång sikt. Det finns räntefonder man kan investera i på 1 eller 2 års tid till en lite lägre avkastning. Detta korta sparande ger oftast inte så stora förändringar men avkastning är ofta tillräckligt bra för att det ändå är ett bättre sparande än på ett sparkonto.

Investera på lång sikt
Om man väljer att investera sina pengar i räntefonder på lång sikt så finns möjligheten att få en betydligt större avkastning på sina pengar. Då är man inte speciellt utsatt av upp eller nedgångar som sker av marknadsräntorna med jämna mellanrum utan kan istället se över hela perioden.

Räntefonder är beroende av händelser som sker på marknaden. När räntor stiger så minskar ens andelar i räntefonden och när räntan sjunker så får man vinster. Det är enklare att förutspå marknadshändelser som sker på kort sikt, dock brukar dessa inte påverka räntorna lika mycket som marknadshändelser som sker på lång sikt och som kan vara av större betydelse men som det är svårare att förutse resultatet av.

Säkra räntefonder
Man kan även placera sitt sparande i säkra räntefonder, det innebär att fonden garanterar ens kapital genom att köpa räntebärande papper, oftast statliga obligationer, som ger en fast avkastning på beloppet. Resterande kapital, motsvarande den fasta säkra avkastningen, investeras i räntebärande papper med hög risk som ger en möjlighet till en bra avkastning. Dessa räntefonder sträcker sig ofta över lång tid, minst 2 år upp till 10 år, och brukar ge en ganska bra avkastning på kapitalet.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *