Olika former av fondsparande

Om du på ett så enkelt sätt som möjligt vill börja placera i finansiella tillgångar är fondsparande ett utmärkt val. Fonder är helt enkelt samlingar av många olika värdepapper. I stället för att på egen hand välja ut ett antal värdepapper, såsom till exempel aktier och obligationer, kan du med en fond få en naturlig spridning av riskerna. Dessutom blir anskaffningskostnaden för din investering lägre om du väljer en fond i stället för enskilda värdepapper. Det finns i huvudsak fyra olika former av fondsparande. Du kan placera i aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder.

 Aktiefonder

Aktiefonden är den vanligaste fondtypen. I en aktiefond samlar fondförvaltaren en mängd olika aktier. En del fonder kan omfatta flera tusen aktier medan andra sprider riskerna på ett mindre antal än så. När det gäller inriktningen finns i huvudsak fyra typer av aktiefonder, nämligen indexfonder, branschfonder, globalfonder samt fonder som främst fokuserar sina investeringar på en viss geografisk marknad.

Tanken med indexfonderna är att de ska spegla ett visst börsindex, till exempel OMXS30 på Stockholmsbörsen. Om börsindex går upp en procent under en dag kommer även indexfonden att gå upp med en procent. Branschfonder har av naturliga skäl en ganska smal inriktning. Det kan till exempel handla om IT, läkemedel och energi. En globalfond är fri att investera i företag i hela världen. Fonder som har en specifik geografisk marknad som inriktning kan fokusera exempelvis på Sydamerika, Östeuropa eller Asien.

Ju mer specifik inriktning en fond har, desto större volatilitet i avkastningen. Om man äger andelar i en fond som nischar sig mot en specifik bransch får man vara beredd på att se större svängningar i avkastningen än om man väljer en bred globalfond.

 Räntefonder

En räntefond får bara placera sitt kapital i räntebärande värdepapper. Bland dessa värdepapper inkluderas bland annat obligationer och statsskuldväxlar. Det finns i huvudsak två typer av räntefonder, nämligen korta respektive långa räntefonder. En kort räntefond har bara positioner i värdepapper med en löptid på ett år eller mindre. Ett annat namn på en sådan fond är penningmarknadsfond. En lång räntefond placerar kapitalet i statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande värdepapper med längre löptider.

 Blandfond

En blandfond är fri att placera i såväl aktier som räntepapper och obligationer. Varje blandfond har sina egna placeringsregler, men som en tumregel kan man säga att en blandfond består av 50 procent aktier och 50 procent räntebärande värdepapper.

 Hedgefond

Hedgefonder är fonder som har en mycket fri placeringsinriktning. De flesta hedgefonder investerar i såväl aktier som räntepapper, obligationer och råvaror. En del hedgefonder spekulerar även i valutor samt använder så kallad blankning för att skapa avkastning även i sämre börstider. Många av hedgefonderna har som mål att leverera absolut avkastning, det vill säga en avkastning som är oberoende av hur marknaden ser ut som helhet.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *