Kan man bestrida betalningsförläggande

Det kan hända att man hamnar i situationer där man får krav och hot om indrivning, trots att man inte är överens med fordringsägaren när det gäller betalningen. Det kan bero på olika orsaker, som att man inte har fått det man ska betala för, eller att tjänster man har beställt inte är klara eller inte har utförts i enlighet med avtalet.

Agera snabbt
Så fort man hamnar i tvist angående en fordran ska man agera, helst redan när man får inkassokravet. Enligt god inkassosed får ett inkassobolag inte skicka in en fordran som är bestriden till Kronofogden, utan istället ska tvisten om fordran avgöras i tingsrätten. Därför bör man redan när man fått inkassokravet direkt ta en kopia på inkassokravet, samt skriva på kopian att man bestrider fordran och därefter skicka in den till inkassobolaget.

Bestrida ett betalningsföreläggande
Ibland så hamnar ändå en tvistig fordran hos Kronofogden som därmed enligt sina rutiner skickar ut ett betalningsföreläggande, där de uppmanar att man ska betala eller inkomma med ett bestridande inom ett antal dagar. När man får en sådan underrättelse från Kronofogden ska man omgående agera och direkt skriva ett brev med hänvisning till kravet, med ett meddelande om att man bestrider fordran.

När Kronofogden får in ett bestridande för ett betalningsföreläggande får de inte längre gå vidare med ärendet. Nu är det fordringsägaren som bestämmer om de ska återkalla fordran, förhandla direkt med den som bestrider eller om ärendet ska hänskjutas till tingsrätten där man avgör fordrans riktighet.

Tingsrätten
I tingsrätten kommer först ges möjlighet till parterna att förlika sig kring fordran innan tingsrätten lämnar sin dom, även kallat exekutionstitel. Innan domen har vunnit laga kraft, vilket tar 3 veckor, så kan båda parterna överklaga domen. Är det så att man förlorar målet och enligt tingsrätten är skyldig att betala fordran, helt eller delvis har man 3 veckor på sig att betala hela det överenskomna beloppet innan domen verkställs. Fordran kan efter 3 veckor skickas in till Kronofogden för ett utslag, vilket även leder till att en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *