Jobba utomlands men bo i Sverige

Det är långt ifrån ovanligt att man jobbar utomlands under perioder. Det kan till exempel gälla arbete i tidsbestämda projekt eller arbete i verksamheter som av sin natur är internationella, såsom till exempel anställning på färjor eller inom det internationella flyget. När man jobbar utomlands är det viktigt att man känner till vilka skatteregler som gäller. Grundregeln är alltid att man som svensk medborgare ska betala skatt i Sverige, men det finns ett antal undantag till denna regel. Läs vidare så får du all information du behöver om reglerna för jobb utomlands samtidigt som du bor i Sverige.

 Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Det finns två regler som är mer centrala än andra när det gäller att jobba utomlands samtidigt som man bor i Sverige. Reglerna går under benämningarna sexmånadersregeln respektive ettårsregeln. I korthet fungerar reglerna enligt det följande.

När du arbetar utomlands under en period som understiger sex månader, så är du skattskyldig i Sverige för dina inkomster. Om du har betalat skatt i utlandet dras denna skatt av från den skatt du ska betala i Sverige.

Sexmånadersregeln är tillämplig som huvudregel även när du arbetar utomlands mellan sex månader och tolv månader i en följd, men du kan få skattebefrielse i Sverige. Förutsättningarna för att detta ska ske är att du har en anställning och att alla dina inkomster beskattas i det land där du verkar.

För uppdrag och anställningar utomlands som löper över ett år gäller plötsligt helt andra regler för skattebefrielse. Du blir inte skattskyldig i Sverige om du tillbringar mer än ett år i ett och samma land för arbete, även om dina inkomster inte är föremål för beskattning i det land i vilket du arbetar. Flyttar du utomlands för att arbeta under en period som överstiger ett år bör du inte längre vara folkbokförd i Sverige. Betalar du skatt i ditt arbetsland är du skattebefriad i Sverige.

Notera att sexmånadersregeln och ettårsregeln ställer upp ett ramverk för att förenkla prövningen av om huruvida du ska betala inkomstskatt i Sverige eller inte. Det finns en mängd undantag och även en del rättspraxis som kan ställa reglerna på ända. För aktuell och mer detaljerad information kan Skatteverkets sidor om ”Arbeta utomlands” rekommenderas. (http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/arbetautomlands.4.2e56d4ba1202f95012080008352.html).

För att Skatteverket ska kunna ta ett beslut om eventuell skattebefrielse måste du ange dina inkomster i din inkomstdeklaration, samt meddela upplysningar om arbetets art, omfattning och liknande. Du ska även skicka in bland annat intyg eller kvitton som visar att skatt har dragits i arbetslandet.

Jobba i ett nordiskt land

För Sveriges tre grannländer Finland, Norge och Danmark samt Island och Färöarna gäller ett antal specialregler. Huvudregeln är att du är skattskyldig i arbetslandet från den första arbetsdagen. Det finns ett särskilt skatteavtal mellan de nordiska länderna som reglerar detta.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *