Hur fungerar skuldsanering

För personer som har stora skulder hos kronofogden eller som på överskådlig tid inte kommer att kunna betala sina skulder, så finns det en möjlighet att ansöka om skuldsanering för att på så sätt få bort sina skulder helt. Skuldsanering innebär att kronofogden beslutar om att den skuldsatte ska få en chans att under 5 års tid leva på existensminimum, därmed betala resterande pengar på en uppgjord betalningsplan. Om man har skött betalningsplanen under 5 år så avskrivs alla skulder och alla anmärkningar tas bort ur kreditupplysningsföretagens register.

För fordringsägarna så innebär det att de får betalt utifrån en andel av de respektive skuldernas storlek. Det innebär att fordringsägarna inte kommer få hela sin fordran betald utan det kan handla om att de normalt får totalt mellan 10-40 % av fordrans värde.

Ansöka om skuldsanering
Alla som har skulder hos kronofogden kan ansöka om skuldsanering, oavsett hur gamla eller nya skulderna är och även hur höga eller låga skuldbeloppen är. Varje ansökan hanteras enskilt där handläggare gör en bedömning över om det finns några möjligheter för den skuldsatte att kunna betala sina skulder under en överskådlig tid.

Om man får sin skuldsanering godkänd så innebär det att kronofogden lägger upp en betalningsplan som den skuldsatte ska följa under 5 år. Under denna tid förväntas att den skuldsatte ska leva på existensminimum vilket innebär att alla pengar som inte krävs för nödvändiga räkningar, mat och andra nödvändiga utgifter, ska användas för att betala skulderna.

Har den skuldsatte tillgångar som båt, sommarhus, bil eller andra värdesaker ska dessa värdesaker tas med i tillgångsförteckningen och säljas och sedan gå till att betala skulderna.

Följa betalningsplanen
Den skuldsatte ansvarar själv för att betalningsplanen följs. Om man inte sköter sin betalningsplan så kan skuldsaneringen upphöra och skulderna är tillbaka i sin helhet. Även om den ekonomiska situationen förändras till det bättre eller det sämre under skuldsaneringen, så ska man omförhandla sin betalningsplan så att eventuellt mer pengar ska kunna användas för att betala skulderna. Eller om man fått det sämre så kan man få betalningsplanen nedskriven eller avskriven helt, vilket innebär att man blir skuldfri direkt.

En anmärkning om att man har skuldsanering finns kvar hos kreditupplysningsföretagen i 5 år. Efter att skuldsaneringen är slutförd efter 5 år så tas denna anmärkning bort och man har inga anmärkningar eller skulder kvar i kreditupplysningsföretagens register.

Betalningsskyldig
Om man undanhåller inkomster, tillgångar eller drar på sig nya skulder under tiden som man har skuldsanering kan skuldsaneringen upphöra och man blir då omedelbart betalningsskyldig för samtliga skulder i sin helhet.

Man kan vända sig till kommunens privatekonområdgivare för att få hjälp att fylla i en ansökan om skuldsanering.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *