Finns hjälp att få av ARN vid tvist om lån?

Om man anser att man blivit förd bakom ljuset eller att man fått betala avgifter eller räntor som man inte varit överens om, kan man vända sig till ARN: Allmänna Reklamationsnämnden, för att få hjälp med att lösa tvisten kring sitt lån.

Vilken är ARN:s roll
ARN är till för att lösa tvister mellan privatpersoner och företag. Det finns en hel del krav och regler som gäller när man för en anmälan till ARN och det är inte alltid självklart att ARN kan hjälpa en i alla fall.

Till att börja med är ARN en oberoende och opartisk nämnd som fattar beslut i tvistiga frågor mellan privatpersoner och företag. De kan därmed inte hjälpa till med rådgivning eller svara på frågor kring enskilda fall, utan bara av allmän karaktär. Om man behöver rådgivning, exempelvis för att vara säker på att man har rätt i sin sak, kan man vända sig till kommunens rådgivare i privatekonomiska frågor eller till en advokatfirma.

Krav för en anmälan
För att kunna lämna in en anmälan krävs även att man innan har försökt att lösa tvisten med det företag man har klagomål på. Man måste kunna hänvisa till att man själv har försökt lösa tvisten innan man lämnar in en anmälan. Man måste även själv dokumentera och påvisa vilka saker som man anser är felaktiga och som strider mot överenskomna avtal. Det får heller inte gå längre tid än högst 6 månader, från att man har försökt att lösa tvisten med företaget och där fått nej tills man lämnar in en anmälan till ARN.

Anmälan till ARN
En anmälan till ARN lämnar man in på Internet, www.arn.se. Här lämnar man alla uppgifter om företaget, om tvisten och information om vad det är som man vill klaga på. För att anmälan ska tas upp krävs att företaget man har en tvist med har sagt nej till att lösa den, att det är ett svenskt företag och att företaget inte är försatt i konkurs.

Efter att ARN har fått in anmälan så går en jurist igenom ärendet och därefter skickas en förfrågan ut till företaget där de får svara på anmälan. Efter att svar inkommit från företaget får den som gjort anmälan chansen att bemöta svaret från företaget och därefter sammanställs ärendet och dras i samband med att nämnden sammanträder.

Beslutet
Ett beslut från ARN kan ta upp till några veckor och lämnas skriftligen till både den som anmält och till företaget. ARN:s beslut är inte styrande utan endast en rekommendation. I cirka 70 % av alla fallen brukar företagen följa ARN:s rekommendationer. Är man inte nöjd med beslutet eller om företaget trots ARN:s rekommendationer inte förlikar sig så kan man gå vidare till domstol för att få ett utslag som företaget måste rätta sig efter. Har man fått ett beslut från ARN som stödjer ens krav är det lättare att gå till domstol.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *