Bostadsbidraget

Bostadsbidraget är ett bidrag som ges ut av staten till vissa samhällsgrupper som kan ha ett behov av ett extra tillskott i kassan. Detta för att klara av utgifterna för sin bostad. Under 1970-talet, när bostadsbidraget lanserades, var många hushåll berättigade till någon form av bostadsbidrag. Idag är det bara pensionärer, ungdomar/unga vuxna (personer mellan 18–29 år) samt barnfamiljer som kan bli beviljade bostadsbidrag. Bostadsbidraget syftar främst till att ge ett ekonomiskt stöd till hushåll med låga inkomster. Tanken är att man ska kunna bo kvar i sin bostad även om man skulle drabbas av ekonomiska svårigheter.

 Så här fungerar bostadsbidraget

För alla grupper utom pensionärer är det Försäkringskassan som administrerar bostadsbidraget. Bostadsbidraget beräknas utifrån uppgifter om inkomst, boendekostnad, bostadens storlek samt antalet barn i hushållet. Det maximala beloppet som kan utgå i bostadsbidrag är 4900 kronor per månad. Det finns även så kallade garantinivåer för lägsta utbetalningar för olika familjesituationer.

Försäkringskassan gör ingen skillnad på om man äger bostaden eller om man är hyresgäst. Vidare är det inkomsterna för hela kalenderåret som avses. Det innebär att det inte spelar någon roll om inkomsterna skulle vara ojämnt fördelade över året.

Om man blir beviljad bostadsbidrag betalas bidraget ut den 27:e i varje månad. Bidraget gäller för den aktuella månaden. På så sätt kan man säga att bidraget är retroaktivt.

För pensionärer finns två typer av bidrag, nämligen äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar dessa bidrag. Bostadstillägget är helt enkelt ett tillägg till pensionen och fungerar i sak som ett bostadsbidrag. Läs mer om hur det fungerar på Pensionsmyndighetens webbplats (https://secure.pensionsmyndigheten.se/BTP.html).

 Återbetalning och tilläggsutbetalning av bostadsbidrag

Bostadsbidraget är alltid villkorat av hur den ekonomiska situationen ser ut. Det är ett så kallat preliminärt bidrag som bestäms slutligt först efter att taxeringen för bidragsåret är klar. Då sker en avstämning och eventuella överskott eller underskott räknas ut.

Alla förändringar i ekonomin ska kan ge upphov till en förändrad beräkning av bostadsbidraget ska snarast anmälas till Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om att man få en högre lön, att man blir sambo eller att ett eller flera barn flyttar hemifrån.

Om avstämningen visar att man har fått för mycket pengar i bostadsbidrag blir man återbetalningsskyldig. Visar taxeringen däremot på att man skulle ha erhållit mer i bostadsbidrag än vad som faktiskt betalats ut av Försäkringskassan erhåller man en tilläggsutbetalning. Det finns dock alltid en bagatellnivå, som för närvarande ligger på 1200 kronor. Läs mer om dessa regler på Försäkringskassan (http://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/hjalp_hyran).

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *