Bostad utomlands – vilka regler finns?

Det kan finnas många skäl till att man väljer att bosätta sig utomlands. Att man träffar någon man vill sätta bo med som kommer från ett annat land är en naturlig anledning till en flytt utomlands. Att man på äldre dagar vill undvika det svenska klimatet är en annan anledning. Sedan finns det en viss procent av de som flyttar utomlands som gör det av skattemässiga skäl. Inte sällan har man dock mer än ett skäl att lämna Sverige. Hur fungerar det då med bostaden utomlands? Hur går ett husköp till? Om man flyttar utomlands för att pensionera sig, måste man bo i sitt nya land hela året? Fortsätt läs så får du svar på frågorna.

 Köpa eller hyra bostad utomlands

Det är omöjligt att i detalj redogöra för exakt hur det går till att köpa eller hyra bostad utomlands, detta eftersom varje land har sina egna regler. Generellt kan man dock säga att det finns stora skillnader jämfört med hur det är i Sverige. I många länder måste man anlita en advokat vid husköpet. Advokaten har en mängd uppgifter. Bland annat ska advokaten undersöka om huruvida huset faktiskt får säljas eller inte. När köpet är klart betalar du, förutom arvodet till advokaten, även skatter och avgifter. I vissa länder kan de totala kostnaderna uppgå till upp emot 15 procent av husets försäljningspris.

Att hyra bostad utomlands är betydligt enklare. I grunden är det inga större skillnader jämfört med att hyra i Sverige. Den största skillnaden har att göra med att de flesta hyresvärdar i andra länder är privata. Det finns inte samma allmännytta i andra länder som i Sverige.

 Pension utomlands

I Sverige har vi jämförelsevis mycket höga skatter på pensioner. I många andra länder i Europa och andra delar av världen är skatten på pensioner betydligt lägre. Genom den lägre skatten och den ofta generellt lägre kostnadsnivån går det i många fall att leva riktigt gott på den svenska pensionen utomlands.

Det är fullt tillåtet att ta ut sin svenska pension utomlands. Det enda du behöver göra är att skicka in en ansökan till Pensionsmyndigheten. De villkor som ställs är att du ska vara 61 år fyllda och sakna ”väsentlig anknytning” till Sverige. Begreppet väsentlig anknytning är centralt. Det är Skatteverket som gör en bedömning av när villkoret ska anses vara uppfyllt. Som grundregel gäller dock att om du säljer din bostad i Sverige och permanent bosätter dig i ett annat land, så har du inte längre någon anknytning till Sverige. Detsamma gäller om du då och då befinner dig i Sverige, men bor utomlands mer än sex månader per år.

Läs mer om bostad utomlands och pension utomlands på Skatteverket (http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/skattskyldighet.4.65fc817e1077c25b8328000206.html) och Sparsamskatt.se.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *