Att spara i fonder

När man sparar i fonder så finns det ett stort utbud på olika fondpaket att välja mellan, det finns aktiefonder med högriskaktier eller lågriskaktier, räntefonder där innehavet består av räntebärande värdepapper eller blandfonder där innehavet består av både aktier och räntebärande värdepapper.

Att spara i fonder kan man göra hos sin bank eller hos en fondmäklare. Dessa hjälper en att komma igång med sitt fondsparande genom att ge förslag på lämpliga fonder som passar ens kapital och förväntningar. Man betalar för denna tjänst en viss avgift som motsvarar några procent på den summa som man tar ut från sitt fondsparande och därför bör man kontrollera vilka avgifter som finns så att inte avgifterna tar större delen av den avkastning som man har gjort på sitt fondsparande.

När man sparar i en fond så innebär det att man köper en del av en fond som har ett innehav av aktier eller värdepapper. Fondens storlek kan variera men ligger generellt kring ett antal miljoner kronor och uppåt till 100 tals miljoner. Man blir genom sitt sparande delägare i fonden. När man går in i fonden så gör man det till fondens värde den dag man sätter in sina pengar. Värdet kan skilja mellan olika insättningar om man exempelvis månadssparar i fonder.

Fondens värde kan öka eller sjunka med tiden men om man valt en bra fond så bör avkastning ligga på ett genomsnitt på cirka 10 % per år. Högriskfonder kan öka stort i värde vilket kan ge en bra förtjänst när man säljer sina fondandelar men den kan även sjunka stort vilket innebär att man i värsta fall kan förlora pengarna som man har sparat i fonden så för att spara i högriskfonder bör man ha lite kunskap kring aktier och de marknader som den fonden investerar i. Vill man ha ett säkert sparande så bör man välja en trygg fond som har spridit sitt innehav över flera områden för att minska riskerna med sitt fondinnehav.

Aktiefond
En aktiefond är en av de fonder som kan ge högst avkastning. En aktiefond har minst 75 % av sitt kapital investerat i minst 16 stycken olika börsnoterade företag. En aktiefond brukar vara specialiserade på en marknad, antingen kan den vara branschspecifik eller landsspecifik. Det innebär att aktiefonderna som har specialiserat sig på olika marknader bara har aktieinnehav från dessa marknader eller länder. De resterande 25 % av kapitalet har man oftast placerat i räntebärande värdepapper.

Blandfond
En blandfond är en fond som har valt att sprida riskerna över både aktier och räntebärande värdepapper. Dessa fonder löper mindre risker att sjunka i värde samtidigt som de även är sällan det blir några riktigt höga avkastningar. Att spara i en blandfond är relativt tryggt och säkert.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *