5 olika bidragsformer

I olika perioder i livet så kommer man av olika skäl vara berättigad till eller få möjlighet till att erhålla eller ansöka om vissa olika typer av bidrag. Det kan handla om bidrag som hjälper en att komma vidare i livet eller bidrag som är ett stöd under en viss period i livet.

Olika bidragsformer:

  1. Barnbidrag

Alla som blir förälder får ett barnbidrag som utbetalas av staten. Har man flera barn får man ett barnbidrag för varje barn och ett flerbarnstillägg. Bidraget ska underlätta för föräldrarna att klara av de ökade kostnader som barn medför.

Det finns inga regler eller praxis för vad barnbidraget ska användas till men när barnen blir större så väljer många att lägga barnbidraget på kläder och fritidsintressen som barnen har. Vissa väljer att spara pengarna på ett konto till barnen som de kan använda den dagen de flyttar hemifrån. Alla barn får barnbidrag fram till den dagen de fyllt 16 år.

  1. Studiebidrag/studiemedel

Studiebidrag ges till alla föräldrar som har barn som har fyllt 16 år och som fortfarande studerar. I detta fall ersätter studiebidraget barnbidraget och när barnet har fyllt 18 år kommer studiebidraget att utbetalas direkt till barnet istället fram till dess barnet har fyllt 20 år och istället får ansöka om studiemedel i stället.

De som väljer att fortsätta studera efter grundskolan eller som av olika skäl väljer att studera i vuxen ålder på gymnasium har rätt till studiebidrag. Ett studiebidrag är på ett relativt lågt belopp och en vuxen behöver ofta komplettera studiebidraget med studielån för att kunna ha råd att studera.

  1. Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett bidrag som ges ganska jämt över alla åldrar. Både studenter, barnfamiljer, ensamstående och äldre kan vara i behov av bostadsbidrag vissa perioder i livet. Ett bostadsbidrag ges till personer för att täcka upp en del av kostnaderna för bostaden.

  1. Starta eget bidrag

För arbetslösa eller andra personer som valt att starta ett eget företag kan man ansöka om ett starta eget bidrag under en fast period så man får en chans att ekonomiskt klara sig under den tid det tar att starta upp ett företag. Ett starta eget bidrag kan vara avgörande för att våga lämna en tryggare tillvaro med lön, a-kassa eller bidrag till att ta steget över till att bli helt självförsörjande i ett eget företag.

  1. Socialbidrag (försörjningsstöd)

Alla som inte klarar av att själva försörja sig har rätt till socialbidrag. Socialbidraget ska hjälpa personer eller familjer att klara av en svår period tills de kommer vidare i livet och kan klara sig själva. Socialbidrag betalas ut inom alla ålderskategorier och är ofta ett komplement till en låg inkomst, arbetslösersättning, låg pension eller för personer som hamnat utanför sjukförsäkringen.

För att ha rätt till socialbidrag krävs att man aktivt försöker bidra till egen försörjning genom att bland annat söka arbete alternativ kunna påvisa att man är oförmögen att arbeta.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *