Hushållens bolånefest

Svenska hushåll lånar alltmer och det är ett intressant fenomen som givetvis påverkar den svenska ekonomin. Det finns förstås flera anledningar till detta och från SCBs sida så talar man om att räntor på bolån har sjunkit på lån med kort bindningstid vilket lett till att alltfler avtal om lån inletts mellan hushåll och banker.

Det är framför allt bolånen som ökar och här har räntorna för avtal sjunkit från 2,62 till 2,54 under december månad 2013. Under de tre sista månaderna år 2013 så låg tillväxttakten för hushållens lån på 4,9%. Detta kan jämföras med en tillväxttakt på 4,5 procent för december år 2012. Vi lånar alltså hejvilt vilket har lett till uttrycket bolånefest.

Lägre ränta
Den ränta man får för ett nytt bolåneavtal med sin bank ligger alltså på en lägre nivå, och även om det kan se ut som en mindre förändring så blir det ju till rätt så stora belopp när det handlar om så pass stora summor. Under 2013 så lånade svenska hushåll mycket mer och man kunde se en ökning på 117 miljarder bara för bolånen. Det här ska jämföras med den totala ökningen på 134 miljarder för samtliga typer av lån.

En mer avslappnad attityd
Man kan förstås inte bara säga att det är den låga räntan som gör att vi vågar låna mer. Hushållens bolånefest tycks också vara ett psykologiskt fenomen där vi verkar ta det hela med en klackspark. Riskerna man tar då man lånar finns fortfarande där men många verkar tycka att varningar om en dyster framtid inte är så mycket att lyssna till.

Faktum är ju att man måste klara av sina amorteringar så även om ränteläget är idealiskt och denna utveckling fortgår så måste varje person ta ställning till om bolånet är hållbart. Lånar man från en vanlig bank så får man ju knappast lånet då det inte verkar möjligt med den återbetalningstakt som krävs men numera så kan man ju även vända sig till alternativa kreditgivare som kan ha lite slappare regler för att man ska få lånet.

Även om man kan se trenden med alltfler bolån som en indikation om att folk inte är lika rädda för att ta på sig denna risk så måste man alltid anpassa sina egna risktaganden utefter ens egen verklighet och återbetalningsförmåga.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *