Avdrag för lån och räntor

Det svenska skattesystemet ger utrymme avdrag, vilka gynnar dig som lägger en extra stund på att titta över din deklaration. När det gäller avdrag för lån och räntor finns det stora pengar att spara – och mycket av det sker automatiskt. Särskilt mycket pengar går det att spara in på bolånet eftersom det är där ett hushåll normalt lägger sin största räntekostnad. Andra lån är dock också avdragsgilla, vilket innebär att du kan dra av räntekostnaden för exempelvis blancolån i din deklaration.

Gränser för avdrag

Med avdrag för lån och räntor avses besparingar som du kan göra på din totala skatteinbetalning. Det innebär att du måste ha en skattepliktig inkomst för att avdragen ska gälla. Några restriktioner finns som kan vara bra att hålla koll på. Den grundläggande procentsatsen som gäller för avdrag på ränta är 30 %, men den är endast giltig upp till 100 000 kronor. Om du har större räntekostnader än så sjunker avdraget till 21 %. Detta innebär att en procentsats gäller för de första 100 000 kronorna, och en annan på summorna över det.

Ett räkneexempel

Det här kan låta som en komplicerad process, men ett räkneexempel illustrerar principen tydligare. Om du har tjänat 300 000 kronor på ett år och betalat – för enkelhetens skull – 30 % i ränta, ska du betala 90 000 kronor i skatt. Om du samtidigt har haft ränteutgifter på 120 000 kronor får du först dra av 30 % på 100 000 kronor, vilket landar på 30 000 kronor. Därutöver får du göra avdrag på 21 % på de resterande 20 000 kronorna, vilket blir 4 200 kronor. Totalt kan du därmed göra avdrag på 34 200 kronor som subtraheras från din tidigare skatteskuld. På så sätt får du mer kvar i fickan från din inkomst och kan utnyttja skattereglerna helt enligt rådande lagar.

Automatiskt informationsinförsel

Om du fortfarande känner dig förvirrad behöver du inte oroa dig. Normalt sker all informationsinförsel automatiskt genom kontrolluppgifter till Skatteverket och din deklaration klarar sig utan din manuella hjälp. Så är fallet med bolån och blancolån vilket är de vanligaste typerna av avdragsgilla lån. Generellt är det också bolån som är mest angelägna att göra avdrag på eftersom de är betydligt större till sin storlek jämfört med andra lån. Eftersom banken skickar dina uppgifter direkt till myndigheterna behöver du inte fylla i blanketterna på egen hand, och det enda du behöver tänka på är att lämna in deklarationen i tid.

Vissa lån är inte avdragsgilla

Undantaget för avdragsgilla lån gäller om du har ett lån som inte har skett via en bank eller ett kreditinstitut. Reglerna säger att du kan göra avdrag även om du inte har fått kontrolluppgift på räntan. Då måste du göra en manuell notering med långivarens namn i din deklaration för att Skatteverket ska kunna kontrollera uppgiften. Det betyder att du också ska lämna kontaktuppgifter i de fall när det rör sig om en privatperson som långivare.

Räntekostnader som inte är avdragsgilla

Alla aspekter av lånet är inte avdragsgilla. Det är specifikt räntekostnaden som du har möjlighet att dra av för på skatten. Det medför att det som går under namnet förvaltningsutgifter inte är giltiga för avdrag. Dit hör till exempel aviavgifter och andra administrativa avgifter som långivaren kan ta ut. Om du gör avdrag för ditt banklån är förvaltningsutgifterna oftast endast en marginell del av kostnaden, men om du tar ett blancolån kan det vara en betydande andel av låneavgiften. Därför är det alltid klokt att titta närmare på hur kostnaden är fördelad innan du tar ett lån. Det finns också vissa typer av lån som inte är avdragsgilla alls. Dit hör räntan som du betalar på studielån via CSN samt skuldränta.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *