Hur fungerar betalningsanmärkning

Man bör göra allt man kan för att undvika att dra på sig betalningsanmärkningar, då dessa kan uppfattas som att man inte har någon betalningsvilja eller att man inte har kontroll över sin ekonomi. Dock är det lätt hänt att få en betalningsanmärkning om man omedvetet missar att betala en räkning, exempelvis för tv-licensen som direkt efter krav går till kronofogden och därefter direkt blir registrerat som en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Betalningsföreläggande
Om man inte betalar en skuld eller en räkning i tid kan fordringsägaren begära ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden skickar ut ett betalningsföreläggande till den som har skulden, denne ombeds att inom ett visst antal dagar antingen betala skulden eller inkomma med ett benstridande.

Om man då direkt betalar skulden och de tillkommande kostnaderna för betalningsföreläggande inom angiven tid, så verkställer Kronofogden aldrig något utslag. Därmed så kommer inte heller kreditupplysningsföretagen att registrera någon betalningsanmärkning. Om man anser att skulden är felaktig kan man bestrida skulden och då kan inte heller Kronofogden utfärda ett utslag utan då måste fordringsägaren driva saken vidare genom stämning i tingsrätten för att fastställa skuldens riktighet.

Utfärdat utslag
Om man inte betalar eller bestrider skulden så kommer Kronofogden att utförda ett utslag. Detta innebär att Kronofogden fastställer skuldens riktighet, samt att fordringsägaren därefter kan begära att Kronofogden driver in skulden genom utmätning av egendom eller lön.

När Kronofogden har gjort ett utslag så kommer man få en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen. Detta innebär att man kommer att få det svårare att ansöka om lån, krediter eller teckna abonnemang.

Betalningsanmärkningen
Betalningsanmärkningen ligger kvar i tre år hos kreditupplysningsföretagen, även om skulden blir betald under tiden. Det är dock viktigt att man betalar skulden så snart som möjligt då det finns ett registrerat skuldsaldo hos Kronofogden som talar om att skulden är obetald. Det visar dels att man inte har skött sina åtaganden men även att man inte klarar av att betala skulden.

Vissa finansbolag kan ge lån trots att man har betalningsanmärkning, men det får inte finnas något skuldsaldo registrerat hos Kronofogden.

Undvika betalningsanmärkning
För att undvika betalningsanmärkning ska man direkt agera när man får ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Är skulden riktigt bör man direkt betala bort skulden, om man kan. Kan man inte betala skulden i sin helhet bör man snarast kontakta fordringsägaren, för att komma överens om en avbetalningsplan och snarast göra första inbetalningen så att fordringsägaren kan återkalla betalningsföreläggandet. Är skulden inte riktig så ska man snarast bestrida skulden.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *