Så fungerar en Kreditprövning vid ansökan om lån

Innan ett lån kan beviljas måste en kreditgivare göra en kreditprövning. Syftet med denna kreditprövning är att säkerställa att låntagaren har den ekonomiska styrkan att kunna betala räntor och amorteringar på lånet, dessutom i rätt tid.

Krav på kreditprövning har alltid funnits, men sedan sommaren 2014 gäller mycket strikta krav på hur den ska göras. I praktiken innebär det att en kreditgivare måste inhämta en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag, till exempel Upplysningscentralen, UC.

Innehållet i en kreditprövning vid ansökan om lån

I kreditprövningen är långivaren skyldig att granska låntagarens ekonomi på längden och på tvären. Störst fokus ligger på den löpande, fasta inkomsten, men även tillgångar, övrig skuldsättning, förekomsten av betalningsanmärkningar och andra faktorer ska tas med i granskningen. Kort sagt ska långivaren skaffa sig en komplett bild av den potentiella låntagarens ekonomi innan beslut om tecknande av låneavtal kan göras.

Detta är viktigt för både kreditgivaren och låntagaren – båda parter i ett låneavtal har ju intresse av att avtalet både löper och avslutas friktionsfritt.

Kreditscoring – en genväg

För att förenkla kreditkontrollen och den efterföljande kreditgivningen är det många långivare som använder sig av kreditscoring. En kreditscore är en sammanvägd bedömning av en persons risk för betalningsinställelse och kan anges i procent eller i form av ett poängtal.

De flesta kreditupplysningsföretag kan tillhandahålla en sådan uppgift och det blir allt vanligare att kreditscoringen utgör den mest centrala delen av kreditprövningen. De långivare som meddelar preliminära besked ”direkt på skärmen” när man ansöker på nätet använder sig primärt av kreditscoring.

Kreditprövning utan kreditupplysning från UC vid ansökan om lån

Tvärtemot vad de flesta kanske tror har UC inte på något sätt ensamrätt på att tillhandahålla information. Tvärtom är marknaden för kreditinformation helt öppen (även om det krävs tillstånd för att bedriva denna typ av verksamhet) och det finns en mängd konkurrenter till Upplysningscentralen. Bisnode, Creditsafe och Sergel är några exempel. En långivare som vill använda en annan aktör för kreditupplysningar kan alltså göra det, och det är något som många låntagare kan vara betjänta av.

De flesta kreditgivare och andra aktörer vänder sig nämligen till Upplysningscentralen och om en privatperson visar sig ha ett större antal kreditfrågor kan det verka avskräckande. Kreditupplysningsföretag utbyter inte information sinsemellan, vilket innebär att en kreditfråga hos exempelvis Creditsafe inte syns på en kreditupplysning från UC.

En kreditprövning – många låneerbjudanden

Det finns en växande skara låneförmedlare som tar en kreditupplysning och gör en kreditprövning i egen regi för att sedan inhämta låneerbjudanden från de kreditgivare och banker man samarbetar med. Genom en sådan tjänst undviker man som presumtiv låntagare en mängd kreditupplysningar i det fall man vill inhämta låneerbjudanden från flera aktörer. Lendo är en av dessa låneförmedlare.

 

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »