Vad är kreditscoring?

Alla långivare vill ha bra information om potentiella låntagares möjligheter att uppfylla sina skyldigheter. Långivaren vill helt enkelt veta om låntagaren kan förväntas betala tillbaka lånet i sin helhet i rätt tid.

Det finns en mängd ekonomisk data för varje privatperson i Sverige. Det handlar till exempel om inkomster och utgifter samt sparkapital. Ett verktyg för att förenkla sammanställningen av alla ekonomiska data är kreditscoring. Med kreditscoring som verktyg kan långivaren enkelt bedöma kreditvärdigheten hos en potentiell låntagare och därmed ta väl avvägda beslut om lån ska beviljas eller inte.

Enskilda långivare kan göra en egen kreditscoring för varje potentiell låntagare, men vanligare är att man vänder sig till något av kreditupplysningsföretagen.

Olika delar i kreditscoring
Vid en kreditscoring tar långivaren eller kreditupplysningsföretaget hänsyn till de viktigaste ekonomiska parametrarna. Det handlar bland annat om:

  • Ålder
  • Anställning
  • Inkomst
  • Inkomsthistorik
  • Tidigare lån
  • Sparade pengar
  • Fastigheter
  • Betalningsanmärkningar

För var och en av dessa parametrar fastställs en poäng (score). Dessutom är det vanligt att poängen viktas. Till exempel brukar inkomst och inkomsthistorik vara betydligt viktigare parametrar än ägande av fastigheter.

När alla parametrar har tilldelats poäng samt eventuell viktning är gjord, slås poängen samman till ett jämförelsetal, som i praktiken är kreditscoringen. Normalt används en skala på mellan 1-10, där en kreditscore på 10 innebär högsta möjliga kreditvärdighet. Alternativt kan poängen användas för att räkna ut risken i procent att få en betalningsanmärkning inom 12 månader. Upplysningscentralen är en av aktörerna som tillhandahåller en sådan procentsiffra.

Kreditscore och olika typer av lån
De flesta långivare har fasta gränser för vilken kreditscore som krävs för olika typer av lån och olika lånesummor, detta för att förenkla handläggningen av låneansökningar. Ju större risk långivaren drar på sig genom utlåningen, desto bättre behöver kreditscoringen vara. Det krävs till exempel en högre kreditscore för ett stort privatlån än för ett privatlån på en mindre summa.

Förbättra din kreditscore
Det finns flera verktyg på nätet som du kan använda för att se din kreditscore. MinUC, som är en tjänst från kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen, är ett exempel. Här ser du din nuvarande kreditscore och kan få en idé om hur du kan förbättra den. För att se vilken kreditupplysning som används av ett visst företag, kan man besöka sidor som har jämförelse listor av olika slag.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »